Recensioner

“…..gruppen av kvinnor som vaktar en hemlig eld. Runt dem finns havet, vatten och kroppar ingår en försiktig symbios, som vore det en väv, ett mönster i naturen som söker sig in i kvinnornas kroppar.”
Lars-Olof Karlsson, Helsingborgs Dagblad, 95-04-22

“…Målningarna domineras av trädstammar och blomkalkar, men undertonen är erotisk och sensuell. I de kala grå stammarna öppnar sig vällustiga glipor, träden pressar sig mot varandra på ett allt annat än kyskt sätt. Coitus arborarius är kanske den latinska termen. Pendlingen mellan det köttigt okyska och den oskuldsfulla förklädnaden ger onekligen utställningen en säregen laddning.”
Pontus Kyander, Sydsvenska Dagbladet, 98-03-25

“Det är tydligt att formerna härrör ur ormbunksblad, men konstnären genomsyrar dem med en mystisk innebörd. Hon beskriver sitt arbete som “att öppna ett fönster mot naturen”. Naturliga former iscensätter här en förmälning mellan fantasi och verklighet.”
Edward Lucie-Smith, Flora, Taschen GmbH Tyskland, 2001

Konsttidningen 2010: Jordbunden (ladda ner pdf)
Sydsvenska Dagbladet, 1998: Dansande tecken (ladda ner pdf)
Helsingborgs Dagblad, 1995: Närhet och mystik (ladda ner pdf)
Aftonbladet, 1992: Efterbilder (ladda ner pdf)
Sköna Hem, 1991: Gåtfull, tydlig (ladda ner pdf)